skip to Main Content
0555 804 2871 0216 337 0212

Bütün dünya ülkelerinde olduğu gibi AB üyesi Ülkelerin muhasebe uygulamaları ve raporlama sistemleri arasında çok sayıda ve önemli farklılıklar mevcut bulunmakta ve bu farklılıklar ülkelerin ekonomik, politik, sosyal ve kültürel yapılarından kaynaklanmaktadır.

Ülkeler arasındaki bu farklılıklar, dört ana başlıkta toplanabilmekte olup, bunlar:

• Yasal düzenlemeler veya mesleki kuruluşlar tarafından muhasebe uygulamalarının
belirlenmesi,
• Tek düze ve esnek muhasebe uygulamaları,
• Değerlemede ihtiyatlılık ve iyimserlik,
• Bilgilerin kamuya açıklanmasında şeffaflık ve gizliliktir.

Ülkelerin muhasebe ve raporlama sistemleri arasındaki mevcut bu farklılıklar, son birkaç yılda, finansal raporlamada uluslararası yakınsamaya gidilmesinde önemli rol oynamış ve öncelikli olarak UMS/UFRS’leri hazırlayıp yayınlayan Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) tarafından ele alınmış olup, AB tarafından da ciddi bir biçimde desteklenmiştir. Bu yakınsama hareketinin temel nedeni ise, dünya genelinde finansal raporlamada şeffaflık, karşılaştırılabilirlik ve tutarlılığın sağlanabilmesinin amaçlanmış olmasıdır.

Şimdi Ara
×Close search
Ara