skip to Main Content
0555 804 2871 0216 337 0212

Çifte Vergilendirmeyi Önleme

Çifte vergileme, vergiye tabi bir gelirin birden fazla ülkede vergi konusu olması, aynı gelirin hem elde edildiği ülkede hem de geliri elde edenin mukim (yerleşik) olduğu ülkede vergilendirilmesidir. Ülkeler bu istenilmeyen durumu ortadan kaldırmak amacıyla aralarında vergi anlaşmaları yapmaktadırlar.

Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarında:

 • Gayrimenkul varlıklardan elde edilen gelirler
 • Ticari kazançlar
 • Uluslararası taşımacılık kazançları
 • Temettü gelirleri
 • Faiz gelirleri
 • Gayrimaddi Hak Bedelleri (Royalty gelirleri)
 • Sermaye değer artış kazançları
 • Serbest meslek faaliyetlerinden elde edilen gelirler
 • Ücret gelirleri
 • Şirket yönetim kurulu üyelerinin gelirleri
 • Sanatçı ve sporcu gelirleri
 • Özel sektör çalışanlarının emekli maaşları
 • Kamu çalışanlarının ücret gelirleri ve emekli maaşları

gibi gelirler düzenlenmektedir.

Yukarıda belirtilen gelir unsurları Anlaşmalarda ayrı ayrı ele alınmakta ve vergileme yetkisi duruma göre mukim olunan ülkeye veya gelirin elde edildiği kaynak ülkeye bırakılmakta, bazen de her iki ülke arasında paylaştırılmaktadır. Vergilemenin her iki Devlette de yapıldığı durumda aynı kazançlar üzerinden mükerrer vergilendirmeyi önlemek için diğer Devlette ödenen vergi mukim olunan devlette Anlaşmanın Çifte Vergilendirmenin Önlenmesine ilişkin madde hükümleri çerçevesinde duruma göre mahsup veya istisna edilmektedir.

Türkiye ve Bulgaristan arasında 1997 yılında imzalanan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının orijinal metnine buradan Türkçe metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Bulgaristan’ın Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması bulunan ülkeler;

Turkey
Albania
Algeria
Armenia
Austria
Azerbaijan
Bahrain
Belarus
Belgium
Canada
China
Croatia
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Egypt
Estonia
Finland
France
Georgia
Germany
Greece
Hungary

India
Indonesia
Iran
Ireland
Israel
Italy
Japan
Jordan
Kazakhstan
Lebanon
Luxembourg
Kuwait
Latvia
Lithuania
Macedonia
Malta
Morocco
Moldova
Mongolia
Netherlands
Norway
North Korea
Poland

Portugal
Qatar
Romania
Russia
Serbia
Spain
Singapore
Slovakia
Slovenia
South Africa
South Korea
Sweden
Switzerland
Syria
Thailand
Ukraine
United Kingdom
UAE
US
Uzbekistan
Vietnam
Zimbabwe

Şimdi Ara
×Close search
Ara