skip to Main Content
0555 804 2871 0216 337 0212

Bulgaristan’da yatırımı olumlu etkileyen unsurlar nelerdir?

Bulgaristan AB, NATO ve DTÖ üyesidir. Bulgaristan, AB üyesi olduğundan malların, hizmetlerin, sermayenin ve insanların serbest dolaşım hakkı vardır. Bulgaristan, Türk şirketlerinin ürünlerinin AB pazarlarına girişinde «köprü» veya «giriş kapısı» rolü oynamaktadır. Türk şirketleri Bulgaristan’da AB fonlarından yararlanabilmektedir.

Bulgar Levası Euro’ya 1,95583 kurundan endekslidir. Balkanlar’ın merkezinde yer alan ve beş Pan-Avrupa koridorunun üzerinden geçtiği Bulgaristan, lojistik açısından önemli bir noktadır. Ülkenin dört ana havaalanı, iki ana deniz limanı ve Tuna nehri üzerinde çok sayıda limanı bulunmaktadır. Avrupa Birliği’nde en düşük kurumlar vergisi Bulgaristan’dadır: % 10. İşsizlik oranı yüksek olan bölgelerde kurumlar vergisinden muafiyet söz konusudur. Gelir vergisi de % 10 düzeyindedir. 5 milyon Euro’nun üzerinde ve 50 kişiye istihdam yaratan yatırım projelerinde donanım ithalatında 2 yıl süreyle KDV muafiyeti söz konusudur.

Bilgisayar ve yeni üretim makinalarında amortisman süresi 2 yıldır. Bulgaristan’da işgücü maliyeti, Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri arasında en düşüklerindendir. Elektrik fiyatları Avrupa ortalamasından çok düşüktür. Bulgaristan’da 53 üniversite ve 541 lise faaliyet göstermektedir. Ülkedeki üniversitelerden her yıl 60 bin öğrenci mezun olmaktadır. Üniversite mezunları nüfusun % 25’ini teşkil etmektedir.

Çalışabilecek yaşta (25-64) olan nüfusun % 60’ı en az bir yabancı dil bilmektedir, % 80’i ise lise ve üstü eğitim düzeyindedir. Faal işgücünün % 7’si mühendistir. Okulların % 94’ünde internet erişimi bulunmaktadır.

Düşük Vergilendirme

%10 gibi düşük bir kazanç vergisi

Serbest Dolaşım

Oturum almanız ile birlikte Avrupa ülkelerinde serbest dolaşım imkanı

Sıfır Kota

Dünyanın her ülkesine kota olmadan tekstil ihracatı

Düşük İşçilik Maliyeti

Düşük enerji ve personel giderleri

Yüksek Satış Fiyatları

Ürünlerinizi Avrupa pazarında daha yüksek fiyata satma imkanı

Ekonomik Araçlar

Oturum almanız ile birlikte ekonomik şekilde lüks araç alım ve kullanımı

Tanıtım Teşvikleri

Türkiye’deki yurtdışı tanıtım teşviklerinden faydalanma imkanı

Şimdi Ara
×Close search
Ara